Mina tankar uppträder som yttre bilder, som yttre former.

Jag ser dem med kroppens ögon.

Det jag ser med kroppens ögon är misstag som ersätter sanningen.

Jag lär mig att se bortom den kroppsliga nivån.

Det finns något bortom det fysiska som sanningen visar oss.

Jag ser små ljuskanter runt allting och de symboliserar sann varseblivning.