Vi hittad på den!

Vi äransvariga för den värld vi ser.

Det kan vara mycket smärtsamt att ta till sig.

Men det är sant.

Vi företar oss en resa,

Vi är inte ensamma, den Helige Ande finns med oss.

Målet är fullkomligt säkert och fridfullt, hemma hos Gud.

Resan går ofta genom rädslan till kärleken.

Vi måste våga möta rädslan för att bli av med den.

”Det kommer en tid när alla bilder har försvunnit, och du kommer att förstå att du inte vet vad du är. Det är till detta oförseglade och öppna sinne som sanningen återvänder, oförhindrad och obunden. Där bilder av självet har lagts åkt sidan, uppenbaras sanningen exakt så som den är.” T 31.V.17:2-4