Ingenting som är meningslöst existerar!

Vi tror att vi upplever saker utan mening och skyndar oss att ge dem en mening.

Vi ser inte att Gud har gett allt som existerar en mening.

Om vårt ego inte så snabbt ser sin mening i världen så skulle vi se att meningen är kärlekoch skönhet.

Detta är sant i vilken situation världen än befinner sig i.

”Vilket budskap din broder ger dig bestämmer du själv. Vad säger han till dig? Vad vill du att han skall säga? Det du anser om honom bestämmer vilket budskap du får. Kom ihåg att den Helige Ande är i honom, och Hans Röst talar till dig genom honom. Vad kan en så helig broder säga dig förutom sanningen? Men lyssnar du till den? Din broder kanske inte vet vem han är, men det finns ett ljus i hans sinne som verkligen vet. Detta ljus kan lysa in i ditt sinne och ge sanning åt hans ord, och göra det möjligt för dig att höra dem. Hans ord är den Helige Andes svar till dig. Är din tro på honom tillräckligt stark för att du skall kunna höra? T 9.II.5:1-4