Jag lär mig att vända på orsak och verkan.

Jag har trott och tror ibland fortfarande att det är världen som är orsak till min varseblivning.

Men så är det inte!

Det är mina tankar, mitt inre, som är en projektion på världen.

”Försök därför inte att förändra världen, utan välj att ändra ditt sätt att se på världen.” T 21. In.1:7

Sinnet är orsaken och världen är verkan.

Jag är ansvarig för det jag ser och jag kan välja att ändra mitt eget sinne.

”Mirakler är exempel på rätt tänkande, och anpassar din varseblivning efter sanningen så som Gud skapade den.” Mirakelprincip nr 36