Mina verkliga tankar, vilka är de?

Alla tankar jag är medveten om är inte mina verkliga tankar.

  • de är meningslösa
  • de är utanför snarare än inom
  • de rör det förgångna, inte nuet

Mitt sinne är helt enkelt tomt.

Jag måste inse det för att komma vidare.

Jag bevittnar mina tankar. En efter en. De passerar revy och jag låter dem försvinna.

De är ju meningslösa så jag behöver inte reagera på dem.

Bara låta dem passera som i ett långt tåg med sina vagnar.

”Lär endast ut kärlek, för det är det du är.” T 6.I.13:2

Jag lär mg att acceptera Soningen för mig själv och för mina systrar och bröder.

Jag låter mig ledas av den Helige Ande och av Jesus Kristus.

”Miraklet är ett uttryck för en inre medvetenhet om Kristus, och accepterandet av Hans Soning.” Mirakelprincip nr 44