Jag låter orden sjunka in och ser att de är sanna.

Allt jag har lärt mig har jag lärt från det förgångna.

Allt jag tror att jag vet är baserat på det förgångna.Jag ser på nuet genom ett filter från det förgångna.

För att födas på nytt behöver jag släppa allt det förgångna och se på nuet utan dömande.

Jag kommer som ett litet barn till den Helige Ande och ber Honom visa mig Sin syn på nuet.

”Jag vet inte vad någonting, inklusive detta, innebär. Och därför vet jag inte hur jag skall reagera på det. Och jag kommer inte att använda min egen tidigare inlärning som det ljus som vägleder mig nu.” T 14.XI.6:79