Jag ser något som inte är verkligt.

Jag ser något som inte finns.

Det gör mig upprörd.

Bara det som Gud skapar är verkligt.

Gud skapar ingenting som upprör, ingenting som inte är verkligt.

Den Gyllene Regeln säger; att du skall göra mot andra så som du vill att de skall göra mot dig.

”Miraklet erkänner alla som din och min broder. Det är ett sätt att varsebli Guds universella kännetecken.” Mirakelprincip nr 40