Jag lär mig att orsaken till att jag är upprörd finns i mina egna tankar och är inte orsakade av något utanför mig.

Jag applicerar denna tanke på varje upprördhet under dagen, stor eller liten, och finner att allt jag blir upprörd över projicerar jag på den värld jag ser.

Jag lär mig att släppa dessa tankar och ta tillbaka projektionerna.

Jag vänder spegeln mot mig själv.

”Världen är inte längre vår fiende för vi har valt att vara dess Vän.” Lektion 194.9:6