Denna lektion lär mig att arbeta med mina tankar.

Jag lär mig att skilja på tankar från mitt ego och tankar från den Helige Ande och Kristus.

Båda finns i mig.

De flesta tankarna kommer från egot och är meningslösa.

Jag lär mig att vakta mina tankar;

  • att separera det meningslösa från det meningsfulla
  • att se att det meningslösa finns utanför mig och det meningsfulla inom mig
  • att träna mitt sinne att känna igen vad som är detsamma och vad som är annorlunda

”Mirakler är exempel på rätt tänkande, och anpassar din varseblivning efter sanningen så som Gud skapade den.” Mirakelprincip nr 36