Meningen är att rensa och klara sinnet från alla de filter jag har lagt på allting.

Jag har trott att jag vet allting.

Men jag vet ingenting.

Så rent och uppfriskande det känns!

”Varje dag bör ägnas åt mirakler. Syftet med tiden är att göra det möjligt för dig att lära dig använda tiden konstruktivt. Den är således ett undervisningsredskap och ett medel för att uppnå ett mål. Tiden kommer att upphöra när den inte längre är användbar för att underlätta inlärningen.” Mirakelprincip nr 15

Miraklet framkallar handling och gör det som inte behövs ogjort.

Jag öppnar mitt sinne för den Helige Ande och ber Honom tolka det jag inte förstår.