Vår varseblivning formas av vårt sinne.

”Det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler. Det ena är inte ”svårare” eller ”större” än det andra. De är alla detsamma. Alla uttryck för kärlek är maximala.” Mirakelprincip nr 1

Låt Guds lampa tändas i mitt sinne och låt mig se kärlek och frid överallt.