Det handlar om att underminera egots tankesystem.

Vi förstår ingenting vi ser.

Jag frågar i stället den Helige Ande vad meningen är.

Jag behöver lära mig att ta bort blockeringarna som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro.

Meningen med ACIM är att jag skall få en annorlunda varseblivning av allt och alla i världen.

”Mirakler inträffar naturligt som ett uttryck för kärlek. Det verkliga miraklet är kärleken som inspirerar till dem. I den bemärkelsen är allt som kommer ur kärlek ett mirakel.” Mirakelprincip nr 3