Den här världen kommer att förändras genom mig.

Jag väljer alltid mellan min egen svaghet och Kristi styrka i mig.

Varje prövning är bara lektioner jag skall lära mig och jag lär mig att jag kan välja igen och se allting på ett annat sätt.

Jag överlämnar mig i Guds Händer och låter den Helige ande leda mig och visa vägen hem till Gud.

Guds Kärlek omsluter mig och lämnar mig aldrig!