Låt det bli en vana i mitt liv att ge varje ögonblick till den Helige Ande och be Honom bestämma åt mig och följa Honom i allting.

Jag vet att Han leder mig till frid.

Jag är här för att komma ihåg Gud genom att förlåta och dela Hans verklighet med alla.

ACIM har givits mig som en trogen följeslagare och den är en början, inte ett slut.