Vi finner vägen till Gud genom våra systrar och bröder.

Vi ser Kristus i våra medmänniskor och sedan i oss själva.

Gud svarar på våra rop med ett mirakel vilket vi erbjuder genom vår förlåtelse.

Sanningen uppenbarar sig.

Förlåtelse är sanningens reflektion.

”Vägen till Gud går genom förlåtelse här.” Lektion 256.1:1

Jag praktiserar förlåtelse i vardagen, i mina relationer, i alla och envar.

Jag lär mig att se alla som Guds Son.

Som Hans perfekta skapelse och att jag också är en del av den.