Min kropp får ett nytt syfte!

Dess nya syfte är att välsigna världen med mirakler.

Att förlåta och att utvidga förlåtelsen.

Att känna igen mina systrar och bröder så som Gud har skapat dem.

Vi är här för att komma ihåg vem vi är och dela det heliga eviga ljuset med varandra.

Jag tömmer mig, jag tänker inga gamla tankar.

Jag är stilla och lyssnar.

Jag låter mig ledas av Kristus och den Helige Ande.