Allting är min egen tolkning.

Jag väljer!

Jag frågar mig; är jag villig att se mina medmänniskor syndfria?

”Var och en söker efter sig själv, och efter den makt och härlighet som han tror han har förlorat. Närhelst du är tillsammans med någon, har du ännu ett tillfälle att finna dem.” T 8.III.5:3-4

”Därför inkluderar planen mycket specifika kontakter som måste etableras för varje Guds lärare. Det finns inga tillfälligheter i frälsningen. De som skall mötas kommer ett mötas, eftersom de tillsammans har potentialen för en helig relation. De är redo för varandra.” M 3.1:5-8