”Jag kan vara fri från lidande idag.”

Jag påminner mig om att jag kan vara fri från lidande.

Det är ett val.

Jag lyssnar till Guds Röst som ber mig finna Kristi Vision genom förlåtelse.

Jag väntar, jag tömmer mig själv och ber Gud fylla mig med kärlek, glädje och empati.

”För när vi erbjuder frihet ges den till oss.” Lektion 332.2:5