”Min syndfrihet skyddar mig mot all skada.”

Jag behöver inte göra något av mig själv.

Jag följer Guds Röst i tanke, ord och handling.

Jag accepterar Soningen för mig själv.

Jag kommer med tomma händer och tomt sinne till Gud och Han skall tala om för mig vad jag skall tänka, säga och göra.

I en varm och skön meditation sprider sig lyckan och kärleken sig i hela mig.

Mitt sinne är tomt, ljuset fyller mig, det eviga skinande ljuset som rymmer alla och allting.