”Idag gör jag anspråk på de gåvor som förlåtelsen ger.”

Den som ger bort det han inte kan behålla för att behålla det han inte kan förlora är inte en idiot.

Jag vill ha Guds frid.

Guds frid finns djupt inom mig där Han har lagt den.

Den finns för evigt.

Hjälp mig Helige Ande att översätta mina önskningar om andra saker än Guds frid till sanningen.

”Ditt helande kommer att utsträcka sig och föras till problem som du inte trodde var dina egna. Och det kommer också att bli uppenbart att dina många olika problem kommer att lösas när du har undkommit något av dem.” T 27.V.9:1-2