”Rädslan binder världen, förlåtelsen gör den fri.”

Rädsla och oförståelse är besläktade.

Egots fundementala illusion är tron på skuld.

Egot vill få mig att tro att jag och alla andra är skyldiga och måste straffas.

Så binder rädslan oss!

Men sanningen om oss är att vi är skuldfria.

Jag förlåter mig själv och alla andra för att jag trodde att vi är skyldiga.

Jag känner igen min styrka och jag väljer att se allting på ett annat sätt.

Jag är så som Gud skapade mig.

Jag befriar världen från skuld genom min förlåtelse.

Jag välsignar oss alla, hela världen.