”Det finns ingen konflikt för min Vilja är Din.”

Jag ser på mitt ego rakt in i ögonen och ser att det har ingenting jag vill ha.

Jag ryggar inte tillbaka för det mörker och den rädsla det för med sig.

Jag förlåter den ”gamla” världen och ser en ny förlåten värld.

Jag bereder plats för kärleken och för ljuset som finns i oss alla.

Det är min uppgift att utsträcka Guds Kärlek till mina systrar och bröder.

”Lös i stället för att binda, för på så sätt befrias du. Tillvägagångssättet är enkelt.” Lektion 19.9:2-3