”Jag skall inte skada mig själv igen idag.”

Låt mig förlåta och sluta döma och lär mig att jag är Guds Son.

Jag är fri!

Varje gång jag tror att jag är något annan än den Gud skapade, skadar jag mig själv.

Detta är ju bara en illusion, en projektion av mina egna tankar.

”Frälsningens hemlighet är bara denna: du gör detta mot dig själv. Det spelar ingen roll vilken form attacken antar, detta är ändå sant. Vem som än åtar sig rollen som fiende och som den som attackerar, detta är ändå sant. Vad som än tycks vara orsaken till den smärta och det lidande du känner, detta är ändå sant. För du skulle överhuvudtaget inte reagera på gestalter i en dröm som du visste att du drömde. Låt dem vara hur avskyvärda och illvilliga som helst, de skulle ändå inte kunna ha någon verkan på dig, såvida det inte var så att du var oförmögen att förstå att det är din dröm.”

T 27.VIII.10:1-6

Låt mig observera mina tankar och se att om jag väljer att lyssna till egot så attackerar de mig, men om jag lyssnar till den Helige Ande så bygger de upp mig och jag kommer ihåg vem jag är.