”Jag har redan valt det som Du vill”

Ske Din Vilja!

Vi är Guds Vilja som utvidgas och utvidgas.

Vi valde Guds Vilja i det ögonblick vi skapades av Gud.

Vi kan inte ändra det valet.

Detta faktum är vår säkerhet och räddning.

Enheten med Gud och Hans skapelse är hel, och detta firar vi idag.

”Ingenting i hela universum är förlorat för dig.” T 24.VI.3:1