”Jag väljer andra plats för att vinna första.”

I min invanda egovärld tror jag att jag är oberoende av alla andra, inte minst av Gud.

Men jag ser allting upp och ner.

Jag är inte ensam och oberoende.

Jag är förenad med Gud och med mina systrar och bröder.

Vi är alla tillsammans.

”Varje dag, varje timme, varje ögonblick väljer jag vad jag vill se, ljuden jag vill höra, vittnesbörden om det som jag vill skall vara sanningen för mig.” Lektion 271.1:1