”Jag är för evigt Guds Verkan.”

Det jag är bestäms av Gud, min Orsak.

Gud skapade mig så som Sig Själv.

Så förblir jag, för alltid.

Guds Vilja är att ha en Son så lik sin Orsak att Orsak och Verkan inte kan skiljas åt.

Gud är Kärlek och därför är jag det också.

”Och om du väljer att se en värld utan någon fiende, i vilken du inte är hjälplös, kommer medlen att se den att ges till dig.” T 21.VII.9:4