”Jag ”offrar” rädslan med glädje.”

Vad kan jag förlora annat än rädslan?

Att förlora rädslan är inget offer.

Jag ombeds att ge upp allt lidande, all känsla av förlust och sorg, all ängslan och allt tvivel.

När jag ger upp allt detta, kommer Guds Kärlek att fylla mig.

Jag är villig att sluta vara rädd för kärleken.

”Var inte rädd, mitt barn, utan låt din värld varsamt lysas upp av mirakler.” T28.III.8:1