”Jag kan endast ge upp det som aldrig var verkligt.”

”Ge upp världen! Men inte som något du offrar.” T 30.V.9:5

Det kommer en period att avstå ifrån.

”Om detta tolkas som att ge upp det som är önskvärt, kommer det att ge upphov till enorm konflikt. Få av Guds lärare undkommer helt denna vånda.” M 4.I.(A) 5:2-3