”I mig är frälsningens mål och medel ett.”

Vägen, sanningen och livet!

Frälsning är att känna igen att vi alla är ett.

Ingening är viktigare än något annat.

Helhet är vad allting handlar om.

Det handlar om att komma ihåg och känna igen vem vi i sanning är:

”Jag är det mål som världen söker efter. Jag är Guds Son.”

”Kom således ihåg att närhelst du ser utåt och reagerar negativt på det du ser, har du bedömt dig själv som ovärdig och dömt dig själv till döden.” T12.VII.13:1