”Jag följer den väg som bestämts åt mig.”

På min väg genom livet försöker jag att hela mig själv och andra, lära mig att vi alla är skuldfria och känna igen Kristus i oss alla.

Fader, jag går dit Du vill att jag skall gå.

Jag gör det Du vill att jag skall göra.

Jag älskar Dig Fader för alltid.