”Alla gåvor jag ger mina bröder är mina egna.”

Genom att ge upptäcker jag att jag har.

Att ge är att få.

Allting hänger ihop.

Vi är alla ett.

Precis sm i naturen.

Vi ingår i kretsloppet.

Gåvorna vi ger och får handlar alla om förlåtelse och om att ta bort alla skuggor som döljer Kristus i oss.

Kärlekens skatt växer och växer ju mer vi ger och den kommer alla till godo.

”Det finns inget mirakel som du inte kan ge, för alla har givits ill dig. Ta emot dem nu genom att öppna ditt sinnes skattkammare där de har lagts, och ge bort dem.” Lektion 159.2:4-5