”Alla gåvor mina bröder ger tillhör mig.”

Varje öppet sinne tar emot min välsignelse.

Varje sinne som ger en gåva av välsignelse kommer mig till godo.

Finns det något viktigare att göra än att välsigna världen?

Vi är alla förenade i Gud.

Den Helige Ande är vår budbärare.

Den Helige Ande för våra välsignelser vidare.

Vi behöver bara ge och ta emot.

Jg tackar dig min syster och broder för dina heliga tankar, för din kärlek och för ditt leende.