”Jag ser alla ting utifrån hur jag skulle vilja att de var.”

Om vi vill se den verkliga världen ser vi den!

Nyckeln är vår vilja. Jag ser det jag vill se.

Det är hårt att erkänna att det vi ser har vi valt att se.

Vi behöver vara villiga att se orsaken till den värld vi ser i våra sinnen, så att vi kan ändra våra tankar om världen.

Med ändrade tankar ser vi en annorlunda värld.

Att rätta är att förlåta och att aldrig anklaga eller döma.