”Jag dömer alla ting utifrån hur jag skulle vilja att de var.”

Vilka tankvärda ord!

Jag kan inte annat än förlåta det förgångna och låta det försvinna, det är ju i alla fall borta.

Jag kan inte döma. Jag har inte grepp om allting.

Jag ser bara mitt eget sinnestillstånd som återspeglar sig på världen.

Jag låter den Helige Ande döma åt mig.

Jag låter den Helige Ande tala om för mig vad jag skall se.

Jag vill se oss alla så som Gud skapade oss.

Jag vill se kärlek och glädje.