”I oräddhet och kärlek tillbringar jag den här dagen.”

Alla mina dagar skall tillbringas med Dig, fader!

Öppna mina ögon och lär mig att lyssna till Din Röst!

Låt mig känna Din Kärlek!

Låt mig känna tacksamhet och glädje över att vi alla är Din Son, skapad av Dig!

”Att hela är följaktligen att rätta varseblivningen i din broder och i dig själv genom att dela den Helige Ande med honom.” T 7.II.2:1