”Jag skall inte vara rädd att se inåt idag.”

”I var och en ser du bara återspeglingen av det som du väljer att han skall vara för dig.” T 25.V.4:7

Jag väljer att se tillsammans med den Helige Ande.

Han översätter mina egotankar och egosyner.

Jag ser kärlek eller ett rop på kärlek.