”Detta ögonblick är den enda tid som finns.”

Repetera, repetera – det helig ögonblicket. Jag repeterar varje dag.

Jag rullar ihop tidsmattan och finner att det bara finns NU.

Varje ögonblick föds Gud Son i oss alla.

Det finns ingenting att vara rädd för.

Vi kan träda in i det heliga ögonblicket NU.

Det är vi som väljer.

Jag tar emot det och väljer att vara Här och NU.

”Den här kursen gör inget försök att lära ut det som inte lätt går att lära ut. Dess räckvidd överstiger inte din egen, bortsett från att den säger att det som är ditt kommer till dig när du är redo.” T 24.VII.8:1-2