”Motstridiga önskningar kan inte vara min vilja.”

Låt mig se att önskningarna inom mig som tycks vara i konflikt med mitt sanna Själv inte är verkliga och innehåller inte sanningen om mig.

Jag är som Gud skapade mig.

Låt mig acceptera det.

Låt mig överlämna mig till mitt sanna Själv.

”Om du frestas att bli modfälld genom att tänka på hur lång tid det skulle ta att ändra ditt sinne så fullständigt, fråga då dig själv: ”Hur lång tid är ett ögonblick.”