”Det finns en frid som Kristus skänker oss.”

För att ha denna frid måste jag ge upp all attack, all skuld, all känsla av separation och ensamhet.

Det är mitt sinne som är orsak och världen är effekten.

Guds frid kommer först. Guds frid är allt jag vill ha.

Låt mig acceptera Guds gåva av frid och inte döma den. Låt mig se bortom allt dömande av mig själv och andra.