”Låt inte min värld skymma åsynen av Kristus.”

Min värld – den värld jag gjort för att supporta mitt ego.

Låt mig komma ihåg att varseblivningen kan framkalla vilken bild som helst.

Det är mitt sinne som bestämmer vilken.

Ingenting annat än min egen varseblivning skymmer sikten.

Vill jag se Kristus så ser jag Kristus antingen jag sluter ögonen eller ej.

”Kärlek är att utsträcka. Att undanhålla även den minsta gåva är att inte känna kärlekens syfte. Kärleken erbjuder allt för alltid. Håll tillbaka en enda övertygelse, en enda gåva, och kärleken är borta, eftersom du bad en ersättning att inta dess plats.”
T 24.I.1:1.4