”Den helige Kristus föds i mig idag.”

Låt mig inte förväxla mig själv med egot.

Låt dessa förminskande, skuldfyllda och galna tankar försvinna och ersättas med glädjefulla och kärleksfullt tankar om att jag är Guds Son.

”Den heligaste av alla platser på jorden är där ett gammalt hat har förvandlats till nutida kärlek.” T 26.I.6:1