”Där det var mörker ser jag ljuset.”

Det jag upplever som en attack var ett rop på kärlek.

Galenskap blir ett tillfälle att välsigna.

Stenar jag snubblade på blir steg att dansa på och kliva på.

Allt blir lektioner som Gud vill att jag skall lära mig.

Ljuset finns alltid här.

Låt mig söka kärlek i stället för dömande och tolkning.

Jesus Kristus är symboler för kärlek och Han finns i oss alla som vårt högre Själv.