”Och Gud Själv skall torka alla tårar.”

Jag lär mig att förlåta världen och att acceptera Soningen.

Jag lär mig att ta bort allt dömande från mitt sinne.

Jag föreställer mig en värld utan elände, hat och krig.

Ingen lider, allt är bra.

”Låt oss glädjas över att vi kan göra Guds Vilja, och förena oss i dess heliga ljus.”
Vad är Kristi återkomst? 9.5:5