”Endast ett ögonblick varar den här världen.”

Låt mig se bortom alla små ögonblick och ting och se evigheten i den verkliga världen.

Låt mig se det heliga eviga ögonblicket.

Jag är glad och tacksam över att den här världen bara varar ett ögonblick.