”Evig helighet bor i mig.”

Ingenting kan ändra Guds Vilja att jag och alla mina systrar och bröder är heliga i evighet.

Jag lär mig att acceptera detta faktum.

Jag vill acceptera till fullo att helighet är allt vi är.

Jag har svårt att förstå hur heliga vi är.

Men jag kan inte ändra det faktum att Gud skapade oss som Sin helige Son.