”Förlåtelse är den enda gåva jag ger.”

Och allt jag ger får jag.

Vad vill jag ha annat än fullständig frihet från allt dömande, av mig själv och av andra?

Jag vill känna igen allas vår fullkomlighet och renhet så som Gud skapade oss.

Låt mig ge förlåtelse till alla jag möter och tänker på.