”Den Helige Ande talar genom mig idag.”

Jag ställer frågan:

Vad vill Du att jag skall säga till mina bröder?

”Det finns ingenting att vara rädd för. Gud tar hand om oss. Vi är alla lika heliga oh rena som Gud Själv. Glöm den här världen. Kom med tomma händer till Gud.”

Min enda funktion här på jorden är att vara Guds budbärare.

Att låta Rösten som talar för Honom tala genom mig, se genom mig.