”Den Helige Ande ser genom mig idag.”

Jag ber att Kristus ser genom mina ögon och att jag ser genom Hans ögon.

Kristus erbjuder mig att se med Hans vision; frid, glädje och kärlek.

Jag överlämnar mig i Guds Händer och låter den Helige Ande leda mig och se genom mig.

Jag vill vara kärlek i alla situationer.