”Min kropp är ett helt neutralt ting.”

Kroppen är ett verktyg i sanningens tjänst.

Den är användbar för att kommunicera räddning av världen och för att vakna från den dröm vi tror är sann.

Kroppen är varken dålig eller bra.

Den hjälper mig att fullfölja min funktion som är att hela mig själv och världen.

När det är klart läggs den helt enkelt åt sidan.

”Vi kallar det död, men det är frihet.”
The Song of Prayer