”Detta är en dag av stillhet och frid.”

Det finns ett lugn djupt inom mig som skänker mig frid även om jag sänds ut på brådskande göromål.

”Endast lyckliga syner och ljud kan nå det sinne som har förlåtit sig själv.”